Ano Ang Paghahambing? Alamin Ang Kahulugan near Halimbawa

ANO ANG PAGHAHAMBING – Alamin kung ano the ibig sabihin o kahulugan ng paghahambing and mga halimbawa nito.

The paghahambing is aginagawa upang ikumpara the dalawang bagay o sitwasyon. Mas nalilinawan that is a tao in pagkakaiba and pagkakapareho ng dalawang bagay in paraang ito.

Halimbawa Ng Paghahambing – Magbigay Ng Halimbawa Sa Pangungusap

Ano paghahambing and magbigay halimbawa ng paghahambing.

HALIMBAWA NG PAGHAHAMBING – Also the pagoda and many halimbawang Pangungusap with pagoda.

The paghahambing is a paraan to read that there is a paksa sa paksa paghad ng pagkakatulad and pagkakaiba ng dalawang bagay. Madala’s inihahahambing the dalawang katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari, and iba pa.

Can you start the search for: Magkatulad and Di-Magkatulad.

Malalaman na magkatulad the paghahambing capag the salitang kasing, sing, kapwa, and magkapareho are nasa pangungusap and ito die salitang madalas na ginagamit. If you do, you will learn of dalawng bagay na magkaparehas o magkasing-antas.

Halimbawa:

Si Ana and Elsa magkasing-edad lamang.Magkapareho gusali na aming pinagta-trabahuhan.Ako and si Andy is a big part of his class in the story.

Sa kabilang banda, the magkatulad ay ginagamit capag the dalawang bagay na inihahambing ay magkaibang antas o mga katangian. The Magkatulad na paghahambing nahati in dalawang kategorya: pasahol and palamang.

Masasabing pasahol paghahambing kapag ang inihahambing ay mas maliit sa pinaghahambingan. The katagang lalo, di gaano, di gasino, di lubha, and di totoo ay madalas na ginagamit.

Halimbawa:

Kung nasaktan ka, lalo na ako dahil niloko mo lang ako.Di gaanong matangkad si Ella kompara kay Fiel.Di lubhang mas nasugatan si ako kaysa kay Anton sa gyera.

Samantala, the Palamang is known as Malaki, which is inihahambing sa pinaghahambingan. The katagang di – hamak, higit, and labis ay madalas na nagagamit.

Halimbawa:

Di hamak na mas matatas magsalita ng Ingles si Yna kaysa kay Lomar. Higit kong nagustuhan regalo mo ngayong taon kumpara noong taon.Labis ang kanyang naging pagsisi noong iniwan niya kami.

ALSO READ:

What can you say about that? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews and; YouTube channel Philnews Ph.